Hva er en usikret kredittramme?

Med et tradisjonelt forbrukslån vil du få hele lånebeløpet utbetalt til konto med en gang, men dette er ikke alltid den beste løsning. I mange tilfeller trenger du kanskje ikke alle pengene med en gang, men har behov for en mindre sum nå og da, og da kan en usikret kredittramme være en bedre løsning.

En usikret kredittramme er som navnet antyder, en kreditt du får stilt til disposisjon av banken, men du bestemmer selv når du ønsker å benytte deg av kreditten og hvor mye du vil ta ut. Fordelen er at du bare betaler renter på den del av kredittrammen som du til enhver tid har benyttet. Dette er en fordel i tilfeller der du ikke trenger hele lånesummen med en gang, som for eksempel ved oppusning. Fremfor å måtte betale en høy rente på forbrukslånet mens pengene står ubrukt på din bankkonto, kan du med en kredittramme bare ta ut det beløpet du trenger, og dermed også bare betale renter på denne summen.

De fleste kredittrammer administreres via nettbanken til den finansinstitusjonen som har innvilget lånet. Her kan du logge deg inn og se saldo på lånet, og overfører penger fra lånerammen til din bankkonto.

Hva koster en usikret kredittramme?

Betingelsene for en usikret kredittramme ligger omtrent som for et forbrukslån på samme størrelse, hvilket betyr at den effektive renten i de fleste tilfeller vil ligge på rundt 15-20%. Det er imidlertid bare når du har benyttet deler av kredittrammen at rentene begynner å løpe, og tilsvarende betaler du heller ikke noe termingebyr hvis du ikke har noe utestående beløp på lånerammen. I praksis er det derfor kostnadsfritt å ha tilgang til kredittrammen, hvis vi ser bort fra etableringsgebyret, så lenge du ikke benytter deg av kreditten. Enkelte banker tar dog et årlig gebyr for å stille kreditten til rådighet. Dette kan variere fra noen få hundrede kroner til så mye som et par prosent av den totale kredittrammen, så her gjelder det å sjekke betingelser og priser nøye, før du bestemmer deg for hvilken bank du vil benytte.

Hvordan nedbetales en usikret kredittramme?

I motsetning til et forbrukslån, der man gjerne betaler et fast avdrag hver måned, så har de fleste usikrede lånerammene på det norske markedet en mye mer fleksibel nedbetalingsordning. Noen banker krever at du betaler ned minimum en liten fast sum hver måned, mens andre krever at du som et minimum nedbetaler en prosentandel av saldoen på lånerammen, altså den delen av lånerammen du har benyttet. Normalt ligger denne summen på 2-3%.

Ikke glem nedbetalingen

Et av risikomomentene ved en låneramme kontra et tradisjonelt forbrukslån er nettopp den fleksible nedbetalingen. Uansett hvor mye du betaler ned, vil det selvsagt påløpe renter og termingebyr hver måned. Det er lett å komme i en situasjon der man blir vant med å bare nedbetale minimumsbeløpet hver måned, men dette er kanskje ikke engang nok til å dekke rentekostnadene, så i praksis ender man opp med et lån som øker i størrelse, på tross av at man ikke gjør ytterligere uttak fra kreditten. Akkurat som med alle andre former for usikrede lån gjelder derfor samme regel for usikrede kredittrammer; Jo mer du betaler ned på lånet hver måned, desto raskere blir du kvitt gjelden og jo lavere blir totalkostnaden på lånet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *